Stim center EuroPainClinics® – diagnostické centrá pre implantáciu neurostimulátora

Ak váš život ovplyvňuje ťažká chronická neustupujúca bolesť, prešli ste už všetkou možnou liečbou od fyziorehabilitácie až po operáciu chrbta a výsledok nepriniesol úľavu od bolesti, riešením pre vás môže byť neurostimulačná liečba. V nedávno otvorených diagnostických centrách Stim center EuroPainClinics® ponúkame presnú diagnostiku a odborné lekárske konzultácie, na ktorých základe je možné zistiť, či je pacient vhodným kandidátom na zavedenie, tzv. implantáciu, neurostimulátora. Záujemcom o tento typ liečby je k dispozícii bezplatná e-konzultácia na webovej stránke europainclinics.com v sekcii Stim center (https://www.europainclinics.sk/stim-center/). Jej prostredníctvom odošle pacient našim špecialistom výsledky lekárskych vyšetrení a vyplnený formulár lekárskeho posudku na zhodnotenie. V prípade, že sa preukáže reálna možnosť implantácie, pozveme pacienta na vstupnú konzultáciu kvôli podrobnému vyšetreniu a oboznámeniu sa s liečbou neurostimulátorom a so všetkými podmienkami, ktoré treba na jeho získanie splniť. O liečbe ťažkej bolesti pomocou neurostimulátora čítajte v rozhovore so špecialistom na liečbu bolesti MUDr. Róbertom Rapčanom, FIPP, tu. Stimcenter foto               Neurostimulácia – zoznámte sa bližšie! Neurostimulácia je jedna z najčastejších, tzv. neuromodulačných metód, ktorá je založená na regulácii bolestivých vnemov elektrickými impulzmi pomocou tzv. neurostimulátora. Neurostimulátory sa v celom svete niekoľko desiatok rokov s úspechom využívajú pri liečbe ťažkej chronickej bolesti, neuropatickej bolesti, bolesti v dôsledku FBSS syndrómu, komplexného regionálneho bolestivého syndrómu a ďalších typov bolesti. Princípom tejto metódy je prerušenie prenosu „informácie“ o bolesti z miesta vzniku do mozgu. Cieľom liečby je znížiť bolesť a zlepšiť kvalitu života pacienta vrátane zlepšenia pohyblivosti a s tým súvisiaci návrat ku každodenným činnostiam, obľúbeným aktivitám a do zamestnania. Viete, čo je FBSS? S týmito štyrmi písmenami je spojená bolesť, ktorú pacient stále pociťuje, a to aj napriek tomu, že raz, často však aj viackrát absolvoval operáciu chrbtice. Táto bolesť vzniká v dôsledku FBSS (failed back surgery syndrom – tzv. syndróm zlyhanej operácie chrbtice). Znamená to, že bolesť sa u pacienta z určitého dôvodu po operácii nezmiernila, alebo sa dokonca zhoršila, hoci bola vykonaná technicky správne. Až u 1/3 operovaných pacientov je táto bolesť spojená so vznikom väzivových zrastov, tzv. epidurálnej fibrózy v chrbticovom priestore, ktoré utlačujú nervové štruktúry a tým spôsobujú bolesť. Účinnou metódou, ktorou je fibrózu možné diagnostikovať a následne liečebne ošetriť, je epiduroskopia. Viac o metóde na www.epiduroskopia.sk.    

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia