Informácie pre pacientov

Prečo k nám prísť?

Vysoko špecializované zdravotnícke pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics so zameraním na unikátne miniinvazívne a endoskopické techniky na chrbtici sú jedinými tohto typu na Slovensku. Ako nášmu pacientovi vám ponúkame presnú, rýchlu a efektívnu liečbu, ktorá patrí k najmodernejším metódam liečby bolesti a vo svete sa bežne vykonáva už niekoľko desiatok rokov. Výkony sú maximálne šetrné a prinášajú rad klinických benefitov, v neposlednom rade tiež rýchlejšie zotavenie a návrat do aktívneho života a do zamestnania.

Komu je liečba určená?

Pacientom s dlhodobou (chronickou) bolesťou chrbta (trvajúcou tri mesiace a viac), ktorí nie sú spokojní s úľavou od bolesti a/alebo nereagujú na bežnú liečbu, ak je zdroj bolesti lokalizovateľný intervenčnými vyšetrovacími výkonmi. Pokiaľ ste užívali lieky, absolvovali infúzie, obstreky, fyzioterapiu atď. bez významného zlepšenia, prípadne aj so zhoršením, alebo pokiaľ ste po klasickej operácii/operáciách chrbtice a bolesť stále pretrváva, pričom si prajete zlepšiť váš zdravotný stav a kvalitu vášho každodenného života, neváhajte sa na nás obrátiť!

Aký postup môžete očakávať?

Pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby EuroPainClinics poskytujú ucelený systém zdravotnej starostlivosti na jednom mieste – od ambulantného ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje celú liečbu. Pacient nie je nútený vyhľadávať ďalších lekárov alebo navštevovať iné zariadenia. Každému pacientovi je na klinike stanovený presný a konkrétny liečebný plán (precízna diagnostika a séria terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných funkčných cvičení). Zdravotný stav pacienta monitorujeme počas celej liečby s pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií.

Čo je precízna diagnostika?

Precízna diagnostika chrbta je základom liečby na všetkých pracoviskách EuroPainClinics. Precíznou diagnostikou sa presne odhaľuje miesto – zdroj bolesti chrbta. Klinika poskytuje spektrum diagnosticko-prognostických výkonov, ktoré trvajú do 30 minút a už niektoré z nich môžu priniesť okamžitú úľavu od bolesti.

Koľko stojí liečba na pracoviskách EuroPainClinics?

Zdravotná starostlivosť na pracoviskách EuroPainClinics je čiastočne hradená pojisťovňami. Cena sa odvíja podľa lekárom stanoveného výkonu v rámci liečebného plánu. Informáciu o finálnej cene obdržíte na konkrétnom pracovisku pri vstupnej konzultácii.

Ako sa u nás dohovoríte?

Oficiálnym jazykom je slovenčina a angličtina. Pokiaľ s nami potrebujete komunikovať v inom jazyku, kontaktujte nás.

Akú dokumentáciu vziať so sebou do EuroPainClinics?

Prineste so sebou, prosím, nasledujúcu lekársku dokumentáciu:

  • výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie – MRI (ideálne nie staršie ako 3 mesiace, maximálne však 6 mesiacov)
  • celkovú zdravotnú správu od vášho odborného lekára (neurochirurg, neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár), ak máte k dispozícii
  • informácie o ďalších vašich zdravotných diagnózach, napr. kardiologické problémy, voperovaný kardiostimulátor, hypertenzia, hypotenzia, porucha zrážavosti krvi, cukrovka a pod.

Ako sa môžem objednať do EuroPainClinics?

Objednanie na vstupnú konzultáciu je možné výhradne prostredníctvom bezplatnej online služby E-konzultácia. S ohľadom na vysoko odbornú špecializáciu pracovísk EuroPainClinics prostredníctvom tejto služby získa záujemca o liečbu najprv informáciu, či je jeho zdravotná indikácia vhodná na miniinvazívny a endoskopický výkon na pracoviskách EuroPainClinics alebo nie.

Venujte, prosím, pozornosť grafickému označeniu bolesti na obrázku a podrobnému vyplneniu otázok vo formulári pre čo najpresnejšie posúdenie Vášho zdravotného stavu špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, vrátane odoslania výsledkov magnetickej rezonancie (MRI) a ďalšej zdravotnej dokumentácie.

O prijatí E-konzultácie do systému s informáciami o spôsobe a čase jej vyhodnotenia obdržíte obratom automatické potvrdenie na Vašu e-mailovú adresu.

Máte problémy s odoslaním E-konzultácie? K dispozícii je vám online chat priamo na webovej stránke E-konzultácie. Radi vám kedykoľvek pomôžeme!

E-konzultácia

Je možné zaslať výsledky lekárskych vyšetrení elektronicky?

Áno, avšak iba v rámci služby E-konzultácie, ktorá ponúka možnosť informovať sa o možnosti liečby miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi konzultáciou so špecialistami pracovísk EuroPainClinics (viď bod vyšie).

V iných prípadoch zdravotnícku dokumentáciu či snímky MRI zaslané prostredníctvom e-mailu alebo poštou neprijímame. Ďakujem za pochopenie.

OBMEDZENIE PREVÁDZKOVEJ DOBY EUROPAINCLINICS POČAS LETA 2019