Rádiofrekvenčná modulácia s podaním liečiva do epidurálneho priestoru

Pod navigáciou RTG prístroja s C-mobilným ramenom sa pacientovi zavedie špeciálna vodiace ihla cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), otvor, z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen), alebo medzi články do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa následne zavádza mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi cielene dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad k zapálenému miechového nervu. Využíva sa na podávanie liečiv, rozrušovanie ľahších zrastov a pre diagnostiku miechového kanála.

Technika pre výkon jednorazovej neuromodulačnej liečby nervového tkaniva pulznou rádiofrekvenciou u pacientov s chronickou radikulárnou (koreňovou) bolesťou chrbta sa vykonáva s pomocou navigovateľného rádiofrekvenčného katétra. Metóda pulznej RF liečby spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42 °C) a prerušovaného elektrického prúdu k miestu zdroja bolesti – Dorsal root ganglion, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla a elektromagnetického poľa dôjde k znecitliveniu dráždeného nervu a k prerušeniu bolesti či ovplyvneniu vnímania jej intenzity. Do epidurálneho priestoru sa katéter zavádza cez hiatus sacralis, prirodzený anatomický otvor v oblasti krížovej kosti. Výkon prebieha pod permanentnou röntgenologickou kontrolou. Katéter umožňuje zároveň prostredníctvom infúzneho systému aplikáciu liečiva k miestu bolesti.