Pulzná a tepelná rádiofrekvencia veľkých kĺbov

Pri výkone rádiofrekvenčnej neurotómie dochádza k uloženiu dvoch elektród do oblasti genikulárnych nervov, a to aktívnou časťou elektródy kolmo na nerv. Samotný rádiofrekvenčný výkon prebieha po dobu 90 sekúnd pri teplote 82 °C. Výkon prebieha pod kontrolou röntgenu (RTG) alebo ultrasonografie (USG). Denervácii predchádza presná diagnostická blokáda nervových štruktúr.

Výkon bipolárnej intraartikulárnej pulznej rádiofrekvencie spočíva vo vysielaní krátkych impulzov (20 ms) o frekvencii 2 Hz z rádiofrekvenčného generátora k nervovým štruktúram. Medzi signálmi prebieha dlhá fáza (420 ms), ktorá zabezpečuje teplotu 42 °C.