Provokačná diskografia

Tento výkon sa vykonáva v prípade podozrenia, že bolesť spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu, cez ktorú zavedieme ďalšiu „diskografickú“ ihlu vstupujúcu do samotnej platničky a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku. To nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to u pacienta vyvolá bolesť, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi.