Ochrana osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR). Táto právna úprava prináša spresnenie doterajších pravidiel a podrobnejšie upravuje niektoré oblasti spracovania osobných údajov.

Chceli by sme Vás v tejto súvislosti ubezpečiť, že naša spoločnosť veľmi zodpovedne pristupuje k ochrane všetkých Vašich osobných údajov a dôsledne dodržiava všetky príslušné právne predpisy. Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli alebo nám v budúcnosti poskytnete za účelom výkonu našej činnosti, sú využívané výlučne na tento účel.

Bližšie informácie o dôvode, účele a spôsobe spracovania Vašich osobných údajov uvádzame sumárne v tomto dokumente, kde nájdete aj všetky potrebné informácie o Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

V prípade ak máte záujem o poskytnutie akýchkoľvek dodatočných informácií o spracovaní Vašich osobných údajov, ostávame kedykoľvek k dispozícii na nasledujúcej emailovej adrese: info@europainclinics.sk.