MUDr. Jan Farkaš

MUDr. Jan Farkaš

Špecialista na miniinvazívnu liečbu chrbta

MUDr. Jan Farkaš je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista. Po ukončení štúdií lekárskej fakulty Univerzity Karlovej Praha v Plzni v r. 2005 pracoval na anesteziologicko-resuscitačnej klinike Fakultnej nemocnice Plzeň. Ďalšiu etapu svojej klinickej praxe zahájil od r. 2009 v Nemocnici Nový Jičín, kde ako algeziolog a anestéziológ pôsobil na oddelení ARO a v Ambulancii liečby bolesti. Od roku 2017 vedie samostatnú ordináciu liečby bolesti v Třinci.

Viac ako sedem rokov pôsobí zároveň ako lekár Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja. Je držiteľom certifikátu kurzu ALS (Advanced Life Support) s odborným výcvikom medicínskych postupov určených na efektívnu liečbu náhlej zástavy obehu a kritických stavov.

MUDr. Farkaš je od septembra 2020 lekárom špecializovaného pracoviska EuroPainClinics Ostrava

Odborné členstvá

  • Česká lekárska komora
  • Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia