MUDr. Jan Farkaš, FIPP

MUDr. Jan Farkaš

Špecialista na miniinvazívnu liečbu chrbta

MUDr. Jan Farkaš, FIPP, je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista. Po ukončení štúdií lekárskej fakulty Univerzity Karlovej Praha v Plzni v r. 2005 pracoval na anesteziologicko-resuscitačnej klinike Fakultnej nemocnice Plzeň. Ďalšiu etapu svojej klinickej praxe zahájil od r. 2009 v Nemocnici Nový Jičín, kde ako algeziolog a anestéziológ pôsobil na oddelení ARO a v Ambulancii liečby bolesti. Od roku 2017 vedie samostatnú ordináciu liečby bolesti v Třinci a pôsobí zároveň ako lekár Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja. Je držiteľom certifikátu kurzu ALS (Advanced Life Support) s odborným výcvikom medicínskych postupov určených na efektívnu liečbu náhlej zástavy obehu a kritických stavov.

MUDr. Farkaš je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), ktorá je potvrdením vysokých profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník, oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Certifikáciu udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain.

MUDr. Farkaš je od septembra 2020 lekárom špecializovaného pracoviska EuroPainClinics Ostrava

Odborné členstvá

  • Česká lekárska komora
  • Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia