MUDr. Hana Kočanová

MUDr. Hana Kočanová, Clinical Research Monitor

MUDr. Kočanová je lekárkou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Predmetom jej ďalšieho záujmu je problematika algeziológie. Je spoluautorkou a korešpondujúcim autorom odborných článkov vo viacerých tuzemských a zahraničných časopisoch.

Certifikáty:

  • ISIA Certificate
  • Regional anaesthesia certificate
  • Airway management certificate

Nemocnice:

  • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Slovenská republika   2010-2011 (anestéziológia a intenzívna medicína)
  • Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, Slovenská republika   2011- súčasnosť (anestéziológia a intenzívna medicína)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia