Mgr. Miroslav Hutka

výkonný riaditeľ EPC Health Invest SE

Počas doterajšej kariéry pôsobil v aplikovanom farmaceutickom výskume a následne 16 rokov zastával pozície vo farmaceutických spoločnostiach so zameraním tak na inovatívny, tak na generický segment. Viac ako 10 rokov pôsobil v top manažmente farmaceutickej spoločnosti v oblasti marketingu, riadenia ľudských zdrojov, strategického plánovania, procesného riadenia a v oblasti „commercial excelence“. Špeciálnou oblasťou, ktorou sa zaoberal aj po ukončení pôsobenia vo farmaceutickej spoločnosti bola problematika „governmental affairs“ v úzkom spojení s farmakoekonomikou liečiv. Titul magister farmácie získal na Farmaceutické fakulte Univerzity Komenského. Chvíle oddychu trávi s rodinou a športom.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia