Mgr. Eliška Uhlířová

Eliška Uhlířová

Fyzioterapeut

Mgr. Eliška Uhlířová absolvovala štúdium fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych štúdií Západočeskej univerzity v Plzni a Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe.

Odbornú prax vykonávala v rokoch 2013-2016 v rade nemocničných zariadení a inštitúciách ako napr. vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové, Nemocnici Pardubického kraja, v Štátnych liečebných kúpeľoch Jánskej kúpele, v rehabilitačnom ústave Hostinné a v MediCentru Praha, a.s.

Ako fyzioterapeut pôsobila v Jedličkovom ústave v Prahe a na rehabilitačnej klinike Fakultnej nemocnice Hradec Králové. Ďalej pracovala s hráčkami badmintonu vo Sportpark HIT v Hradci Králové.

Pri svojej práci sa zameriava na metódu MFK (Manuálna fyzioterapeutická korekcia), DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia) a ACT (Akrálna koaktivačná terapia) a čerpá zo svojich bohatých skúseností z dlhoročného vedenia klasického baletu.

Od júla 2021 je členkou tímu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia