Dr. Wojciech Nierodziński

Dr. Wojciech Nierodziński je predný polský a európsky špecialista na liečbu bolesti. Absolvoval lekársku univerzitu v Bialystoku a získal atestáciu v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Pôsobil vo Fakultnej nemocnici v Białystoku a v nemocnici Ministerstva vnútra a správy v Białystoku a vo Varšave. V súčasnosti pracuje v provinčnej integrovanej nemocnici v Bialystoku a v Nezávislom centre verejného zdravotníctva v Mońki a spolupracuje s tímom okresnej nemocnice v Zambróve.

Pôsobil dlhodobo vo fakultných nemocniciach v Írsku (Rotunda Mater Misericordiae, Cappagh nemocnice v Dubline), kde prehlboval svoje znalosti v odboru anestéziológia, intenzívna starostlivosť a liečba bolesti. V priebehu svojej profesionálnej kariéry pokračoval vo vzdelávaní v oblasti intervenčných metód v liečbe bolesti na prestížnych britských klinikách vrátane Guy’s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýne.

Dr. Nierodzinski je prvým lekárom v Poľsku, ktorý vykonal termolýzu v periférnom nervovom systéme. V súčasnosti pôsobí tiež na klinike liečby bolesti v Bialystoku, ktorá je spolupracujúcim pracoviskom využívajúcim znalostnú platformu EuroPainClinics, kde sa zameruje na rôzne typy bolestivých syndrómov, liečbu migrény, bolestí chrbta a post-traumatickú a neuropatickú bolesť. Je autorom radu odborných článkov a prednášok venovaných intervenčným metódam liečby bolesti a regionálnej anestézii.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia