Dr. Ivan Grgurev, FEBPRM

Dr. Ivan Grgurev, FEBPRM, je predný európsky špecialista v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny a algiatrie.

Dr. Grgurev je špecialista v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny, športovej medicíny a reumatológie a odborník na liečbu bolesti za použitia intervenčných technik pod fluoroskopickým ultrazvukovým vedením. Je držitelom prestížneho certifikátu UEMS PMR-Fellow of European Board for Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Pôsobil ako lekár Chorvátskej futbalovej federácie (certifikovaný UEFA) a zdravotní riaditel‘ chorvátskej futsalovej reprezentácie. Je členom správnej rady Chorvátskej spoločnosti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.

Dr. Ivan Grgurev je zakladatel’om polikliniky KORAK Clinic v mestách Split a Vodice.

Členstvo:

  • Chorvátska spoločnosť fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny
  • Chorvátska reumatologická spoločnosť
  • Člen rady UEMS PRM

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia