Dr. Arun Bhaskar, FIPP

Dr. Arun Bhaskar, FIPP, popredný medzinárodný lekár liečby bolesti, absolvoval lekársku fakultu na univerzite v Kerála v Indii a špecializované lekárske vzdelanie v Anglicku (intervenčná liečba bolesti, anesteziológia a intenzívna starostlivosť).

Dr. Bhaskar má osobitné záujmy v liečbe zložitých bolestí vrátane neuropatickej bolesti, bolesti pri rakovine, viscerálnej a panvovej bolesti, bolesti pri bolestivých zákrokov a neuromodulácie. Má tiež špecifický záujem o využitie opiátov pri liečbe komplikovanej rakovinovej bolesti, ako aj liečbu závislosti od opiátov a jej manažmentu v populácii pacientov s bolesťou. Zaoberal sa niekoľkými klinickými štúdiami pri bolestiach s rakovinou a neuropatickej bolesti pri rakovine vrátane chemoterapiou vyvolanej neuropatie. Podieľal sa na vývoji nových techník pre intervenčnú liečbu bolesti, vrátane nestabilnej rakovinovej bolesti.

Dr. Bhaskar pôsobí na mnohých svetových fakultách a kurzov, vrátanie European Pain School, kde je členom skúšobnej komísie pre získanie európskeho diplomu v oblasti liečby bolesti. Je examinátorom medzinárodných skúšok FIPP svetovej inštitúcie World Institut of Pain. Aktívne publikuje v mnohých vedeckých periodikách ako EuroPean Pain News a je tiež editorom Journal of Observational Pain Medicine.

Dr. Bhaskar je členom radu svetových organizácií ako British Pain Society, Society’s interventional pain special interest group (SIG), kde predsedá komunikačnému výboru, ďalej je čestným sekretárom spoločnosti Neuromodulation Society of Britain and Ireland (NSUKI) a súčasným predsedom britskej sekcie Svetového inštitútu bolesti. Dr. Bhaskar je poradcom Národného inštitútu pre excelentnosť v oblasti zdravotníctva a starostlivosti (NICE) v oblasti intervenčných procedúr, bolestí spojených s rakovinou a bol kooptovaným členom skupiny rozvojových usmernení pre paliatívnu starostlivosť.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia