Bc. Bára Beníršková

Bára Beníršková

Fyzioterapeut

Bc. Bára Beníršková vyštudovala bakalársky odbor fyzioterapia na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu Fyzioterapia na slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Ako fyzioterapeut pôsobila v Levítovom centre pooperačnej starostlivosti v Hořicích a niekoľko rokov sa zameriavala na dlhodobú rehabilitáciu pacientov po detskej mozgovej obrne (DMO) a cievnej mozgovej príhode (CMP) v domácom prostredí. V rámci svojej fyzioterapeutickej praxe pracuje s metódou MFK (Manuálna fyzioterapeutická korekcia) a špecializuje sa na moderné diagnostické a terapeutické koncepty Akrálna koaktivačná terapia (ACT) a Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS).

Od októbra 2021 je členkou tímu EuroPainClinics Fyzio Brno.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia