Špecializované zdravotnícke pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta

Špecializované pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta sú vysoko špecializované zdravotnícke zariadenia nezávislej siete pod značkou EuroPainClinics poskytujú precíznu diagnostiku a liečbu chronickej bolesti chrbta najčastejšie spojenej s bolesťou bedrovej chrbtice v dôsledku vysunutia medzistavcovej platničky.

Pri liečbe chronickej bolesti chrbta využívame široké spektrum miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Ide o unikátne perkutánne endoskopické výkony pod kontrolou röntgenu a videonavigácie, ktoré sú spojené s množstvom významných klinických prínosov. Svojím špecifickým zameraním sme v súčasnosti jedinými klinickými zariadeniami tohto typu na Slovensku.

Hlavným prínosom našich pracovísk je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pre každého pacienta navrhujeme presný a konkrétny liečebný plán zahrňujúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku. Po celý čas liečby s pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií kontinuálne sledujeme zdravotný stav pacienta.

Zdravotná starostlivosť na pracoviskách Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics je čiastočne hradená pojisťovňami. Cena za sa odvíja od lekárom stanoveného typu výkonu v rámci liečebného plánu. Informácie o finálnej cene obdrží pacient na konkrétnom pracovisku pri vstupnej konzultácii.

Liečbu zaisťujú špecialisti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta s medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain. Špičkovú odbornosť a skúsenosti potvrdzuje viac ako 3 000 úspešne vykonaných endoskopických výkonov, ktoré radia pracoviská EuroPainClinics medzi popredných lídrov v tejto oblasti liečby v Európskej únii.

Pridaná hodnota pre pacienta s bolesťou chrbta – ucelená starostlivosť o pacienta na jednom mieste:

  • šetrí čas a náklady spojené s opakovanými návštevami a cestovaním
  • bez rizika straty informácií o zdravotnom stave z predchádzajúcich vyšetrení
  • starostlivosť o pacientov pred aj po operácii chrbtice
  • presná, časovo optimálna a efektívna liečba
  • skrátenie času liečby a rýchlejší návrat ku každodenným činnostiam
  • unikátne miniinvazívne a endoskopické zákroky maximálne šetrné k pacientovi
  • minimalizácia možnosti návratu bolestivého stavu
  • zákroky nevyžadujú hospitalizáciu
  • rýchlejšia rekonvalescencia
  • profesionálna kvalita starostlivosti garantovaná expertmi s medzinárodnou certifikáciou FIPP