Nové medzinárodné webové stránky www.epc1.eu približujú liečbu bolesti chrbta v EuroPainClinics® pacientom z celého sveta

02. 6. 2016

Od júna sú aktuálne spustené nové interaktívne webové stránky ako medzinárodný zdroj online informácií o metódach a možnostiach liečby chronickej bolesti chrbta na pracoviskách EuroPainClinics®.

Webové stránky www.epc1.eu ponúkajú súhrnné informácie o problematike bolesti chrbta a možnostiach jej liečby. Jednoduchá navigácia umožňuje rýchlu orientáciu v jednotlivých sekciách a kapitolách. K dispozícii je rad on-line nástrojov, ktoré zahraničným záujemcom o liečbu umožňujú priame oslovenie pracoviska a následnú individuálnu komunikáciu s lekárskym špecialistom.

Spektrum poskytovaných diagnostických, miniinvazívnych a endoskopických výkonov zhŕňa sekcia Medical Procedures. Tu má pacient možnosť zhliadnuť priebeh jednotlivých zákrokov v sprievodných animačných videách. Súčasťou sekcie je prehľad technologického prístrojového vybavenia a inštrumentária, samostatná časť je venovaná MRI vyšetreniu.

Zásadná informácie o liečbe v EuroPainClinics® obsahuje hlavné sekcie Treatment Guide. Podrobný návod pre pacienta „krok za krokom“ na ceste od prvého kontaktu prostredníctvom online formulára cez videokonzultaciu so špecialistom až po on-line objednávku liečebného výkonu. Ďalšie podsekcie zoznamujú pacienta detailne s celkovým procesom jeho liečby – ako prebieha prvá návšteva špecializovaného pracoviska, operačný deň, čo všetko zahŕňa pooperačný režim a obdobie rekonvalescencie alebo ktorých doplnkových služieb je možné pri liečebnom pobyte využiť a prináša zároveň celý rad praktických odporúčaní.

Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé partnerská a spolupracujúce pracoviská EuroPainClinics® ponúka sekcia Clinics. Tu je tiež možnosť zoznámiť sa s celým tímom EuroPainClinics® a misiou spoločnosti v podsekcii About Us.

Úvod webových stránok otvára sekcia Medical Experts, ktorá predstavuje špičkových špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti a lídrov EuroPainClinics®. MUDr. Robert Rapčan, FIPP, dr. Michael Hess, dr. Lars Walen a dr. Anthony Hammond sú ako renomované osobnosti európskej i svetovej medicíny garanciou špičkovej liečby partnerských pracovísk EuroPainClinics®.

Webové stránky www.epc1.eu sú spustené v anglickom jazyku, ďalšie jazykové mutácie budú postupne realizované v priebehu roka 2016.