Nové medzinárodné webové stránky www.epc1.eu približujú liečbu bolesti chrbta v EuroPainClinics® pacientom z celého sveta

Od júna sú aktuálne spustené nové interaktívne webové stránky ako medzinárodný zdroj online informácií o metódach a možnostiach liečby chronickej bolesti chrbta na pracoviskách EuroPainClinics®. Webové stránky www.epc1.eu ponúkajú súhrnné informácie o problematike bolesti chrbta a možnostiach jej liečby. Jednoduchá navigácia umožňuje rýchlu orientáciu v jednotlivých sekciách a kapitolách. K dispozícii je rad on-line nástrojov, ktoré zahraničným záujemcom o liečbu umožňujú priame oslovenie pracoviska a následnú individuálnu komunikáciu s lekárskym špecialistom. Spektrum poskytovaných diagnostických, miniinvazívnych a endoskopických výkonov zhŕňa sekcia Medical Procedures. Tu má pacient možnosť zhliadnuť priebeh jednotlivých zákrokov v sprievodných animačných videách. Súčasťou sekcie je prehľad technologického prístrojového vybavenia a inštrumentária, samostatná časť je venovaná MRI vyšetreniu. Zásadná informácie o liečbe v EuroPainClinics® obsahuje hlavné sekcie Treatment Guide. Podrobný návod pre pacienta „krok za krokom“ na ceste od prvého kontaktu prostredníctvom online formulára cez videokonzultaciu so špecialistom až po on-line objednávku liečebného výkonu. Ďalšie podsekcie zoznamujú pacienta detailne s celkovým procesom jeho liečby – ako prebieha prvá návšteva špecializovaného pracoviska, operačný deň, čo všetko zahŕňa pooperačný režim a obdobie rekonvalescencie alebo ktorých doplnkových služieb je možné pri liečebnom pobyte využiť a prináša zároveň celý rad praktických odporúčaní. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé partnerská a spolupracujúce pracoviská EuroPainClinics® ponúka sekcia Clinics. Tu je tiež možnosť zoznámiť sa s celým tímom EuroPainClinics® a misiou spoločnosti v podsekcii About Us. Úvod webových stránok otvára sekcia Medical Experts, ktorá predstavuje špičkových špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti a lídrov EuroPainClinics®. MUDr. Robert Rapčan, FIPP, dr. Michael Hess, dr. Lars Walen a dr. Anthony Hammond sú ako renomované osobnosti európskej i svetovej medicíny garanciou špičkovej liečby partnerských pracovísk EuroPainClinics®. Webové stránky www.epc1.eu sú spustené v anglickom jazyku, ďalšie jazykové mutácie budú postupne realizované v priebehu roka 2016.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia