Neuromodulačná liečba

V rámci poskytovania uceleného systému miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta sprístupňujeme pacientom v Českej republike neuromodulačnú liečbu. Táto liečba patrí k najmodernejším liečebným prístupom súčasnej medicíny pri liečbe chronickej bolesti a ťažkých bolestivých stavov, keď štandardná liečba zlyháva, prípadne má vedľajšie nežiaduce dôsledky, alebo keď sa všetky dostupné liečebné prostriedky bez účinku vyčerpali.

Jednou z najčastejších metód je neurostimulácia Spinal Cord Stimulation (SCS), ktorá spočíva v stimulácii miechy a zadných miechových povrazcov. Do epidurálneho priestoru je zavedený neurostimulátor, ktorého slabé elektrické impulzy zabraňujú prenosu informácie o bolesti do mozgu. Tým dochádza k zníženiu vnímania intenzity bolesti.

Pracoviská EuroPainClinics pôsobia ako špecializované centrá diagnostiky na indikáciu neurostimulátora SCS a spolupracujú pri jeho zavedení s fakultnými nemocnicami v Českej republike.

Hlavnými indikáciami pre SCS neurostimuláciu sú:

 • radikulárny syndróm či radikulopatia
 • pretrvávajúca bolesť v dôsledku zlyhania chirurgickej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom)
 • komplexný regionálny bolestivý syndróm typu I a II
 • ďalšie typy bolesti ako ischemická (angina pectoris), periférna či komplikovaná viscerálna bolesť a i.

Pacient s neurostimulátorom by sa mal v čo najväčšej miere vrátiť ku každodenným činnostiam, obľúbeným aktivitám aj do pracovného procesu. Tak ako pri všetkých metódach, nie vždy sa dosiahne 100 % úľava od bolesti a nie každému pacientovi neurostimulátor vyhovuje. Myslíme si však, že každé, aj nepatrné zlepšenie bolesti je pre vás dôležité.

Pre Vás ako pacienta je podstatné, že neurostimulátory sú s úspechom mnoho rokov v celom svete využívané u pacientov

 • s ťažkou dlhodobou bolesťou chrbta bez jasnej príčiny
 • po opakovaných operáciách chrbtice
 • s neriešiteľnou bolesťou ruky alebo nohy

Ak si myslíte, že Váš život ovplyvňuje neustupujúca bolesť a absolvovali ste rôzne tipy liečby bez očakávanej úľavy od bolesti položte si následujúce otázky:

 • Cvičili ste?
 • Chodili ste na fyziorehabilitáciu?
 • Dlhodobo užívate lieky?
 • Robili vám „opich“ chrbtice?
 • Operovali Vám chrbticu minimálne raz?
 • Máte pocit nežiadúcich prejavov zo súčasnej liečby?

Odpovedali ste ÁNO a máte záujem informovať sa o ďalších možnostiach liečby Vašej bolesti? Vyplňte prosím formulár E-konzultácie, prostredníctvom ktorého Vás objednáme na osobnú konzultáciu s našim expertom na liečbu bolesti.

Vyplniť formulár E-konzultaca