Miniinvazívne a endoskopické výkony

Pod odborným dohľadom skúsených medzinárodne certifikovaných FIPP špecialistov sú na Klinike miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta poskytované unikátne miniinvazívne a endoskopické výkony. Jedná sa o perkutánne endoskopické výkony pod kontrolou RTG a videonavigácie.

Miniinvazívne výkony sa vykonávajú pod kontrolou RTG, endoskopické výkony pod kontrolou kamery a RTG. Prednosťou miniinvazivného a endoskopického zákroku je najmä jeho šetrnosť. Pracovné miesto pre výkon (zavedenie kamery a nástrojov) sa vytvára iba jedno, o veľkosti 8 až 10 mm. Rez sa po ukončení výkonu zašije 1-2 stehmi. Pacient leží v priebehu zákroku na bruchu a je v lokálnej, ľahkej sedácii, eventuálne v celkovej anestézii. Dĺžka výkonu sa pohybuje podľa typu od 30 do 90 minút. Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie – pacient sa po zákroku a odporúčanej dobe odpočinku na lôžku (väčšinou po dobu 120 minút) vracia do svojho domova.

Miniinvazívne výkony prinášajú pacientovi v porovnaní s klasickými operáciami podľa ISMISS 1 významné výhody.

  • NIŽŠIE RIZIKO POŠKODENIA NERVOV
  • MENŠIA TVORBA EPIDURÁLNEJ FIBRÓZY
  • RÝCHLEJŠIA REKONVALESCENCIA A NÁVRAT DO ZAMESTNANIA
  • MENŠI VÝSKYT INFEKCIÍ
  • MENŠÍ CHIRURGICKÝ REZ A CHIRURGICKÁ TRAUMA

Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadi sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). V tomto kontexte zastávame postoj, že

  • nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný,
  • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,
  • nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnej chirurgii chrbtice podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválené výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com