Krčná chrbtica

Bolesť vychádzajúca z medziobratlových kĺbov

Medziobratlové (facetové) kĺby sú malé kĺby spájajúce stavce chrbta. Vďaka nim sa naša chrbtica môže nakláňať a ohýbať. Symptómy vychádzajúce z facetových kĺbov krčnej chrbtice zahŕňajú bolesť v oblasti krku, bolesť hlavy, bolesť ramena, nad lopatkou a v lopatke a takisto bolesť hornej končatiny. Dochádza k zníženej pohyblivosti krku, bolesť sa zhoršuje pri záklone hlavy a mierne zlepšuje pri predklone.

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti sú skutočne medziobratlové (facetové) kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych vetví nervových koreňov, ktoré inervujú facetové kĺby. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov pod precíznou kontrolou RTG C-ramena. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčné ablácii týchto nervov. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálnych ramienok

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbta

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľujú chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy. Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je dlhé sedenie, najmä sedenie v dlhodobom predklone. Časté zmeny polôh môžu čiastočne spôsobovať úľavu.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutého disku, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku

Diagnostické zákroky:
Provokačná diskografia

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbta

Bolesť spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť chrbta lokalizovaná v oblasti rúk pochádza z krčných nervov. Bolesť ďalej môže prechádzať cez ramená až do oblasti prstov, pričom kombinácia bolesti krku a rúk nebývajú neobvyklé. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:
Koreňová blokáda pod RTG kontrolou

Terapeutické zákroky:
Pulzná rádiofrekvencia chrbtice