Hrudná chrbtica

Bolesť chrbta vychádzajúca z medziobratlových kĺbov

Bolesť chrbta je lokalizovaná v hornej a strednej časti chrbta s možným šírením do hrudníka alebo rebier. Je tupá, hlboká, ťažko sa opisuje. Predklon, napr. pri zaväzovaní šnúrok na topánkach, ju zhoršuje. Pomerne typická je ranná stuhnutosť a bolesti po stranách chrbta, ktoré môžu byť sprevádzané i svalovými krčami (spazmami).

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti chrbta sú skutočne medziobratlové (facetové) kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych ramienok. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti chrbta, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčnej ablácii. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálnych ramienok

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľujú chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy. Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie. Diskogénnu bolesť chrbta môže sprevádzať bolesť nôh, ktorá je spôsobená dráždením okolitých nervov, predovšetkým pri sedení, vstávaní alebo chôdzi. Bolesť chrbta je všeobecne trvalá, každodenná, na rozdiel od koreňovej bolesti chrbta, ktorá je premenlivá.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnuté platničky, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku.

Diagnostické zákroky:
Provokačná diskografia

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice

Bolesť chrbta spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť chrbta je lokalizovaná medzi poslednými rebrami a nad sedacím svalom. Bežná je i bolesť chrbta a nôh, v prípade ľudového označenia „ischias“ je bolesť nôh väčšia než bolesť chrbta. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:
Pulzná rádiofrekvencia chrbtice

Terapeutické zákroky:
Pulzná rádiofrekvencia chrbtice
Rádiofrekvenčná modulácia s podaním liekov do eidurálneho priestoru
Epiduroskopicky asistované perkutánne odstránenie fragment medziobratlovej platničky
Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore