Chronická bolesť chrbta

Bolesť chrbta má množstvo príčin a príznakov. Pokiaľ je čas jej trvania dlhší ako tri mesiace, hovoríme o chronickej bolesti.

Klinické prejavy chronickej bolesti chrbta, ako sú silné blokády chrbta, bolesti v bedrovej oblasti chrbtice s bolesťou, ktorá sa šíri do končatín, porucha až strata citlivosti alebo celkovej pohyblivosti, či bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú po už absolvovanej operácii, poukazujú na významné zmeny, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života.

S bolesťou chrbta sa stretne prakticky každý človek – štatisticky sa aspoň jedenkrát v živote prejaví až u 80 % dospelej populácie. Bolesť chrbta v dôsledku degeneratívneho ochorenia chrbtice, ktorej zmeny môžu byť viditeľné už medzi 30. až 40. rokom veku, patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo po operácii sú vždy jasným signálom pre vyhľadanie špecialistu.

Chronická bolesť chrbta zasahuje do množstva oblastí života človeka, limituje ho v jeho životnej aj pracovnej výkonnosti a môže mať tiež negatívny vplyv na rodinné a spoločenské spolužitie. Ľudia s dlhodobou bolesťou chrbta ohrozuje psychická nepohoda a emocionálna nestabilita, trpí depresiami, úzkosťami, často sa stávajú závislými od užívania liekov.

Cieľom našej liečby je zmierniť, zredukovať a kontrolovať bolesť s efektom úľavy od bolesti, ktorá vedie k zníženiu spotreby užívaných liekov a umožňuje navrátiť sa opäť do aktívneho života.