Dr. G. Michael Hess, Expert Europainclinics®

Od tohto roku je nám v EuroPainClinics® cťou spolupracovať s mimoriadnou lekársku osobnosťou, ktorej vynikajúce profesionálne renomé, hlboké odborné skúsenosti a odborná špecializácia obohacujú znalostnú platformu EuroPainClinics® o inovatívne podnety a prístupy k liečbe chronickej bolesti chrbta.

Dr. G. Michael Hess je popredným medzinárodným špecialistom v odbore ortopedickej chirurgie a intervenčnej liečby bolesti. Viac ako desať rokov sa špecializuje na pokročilé endoskopické výkony na chrbtici, kde disponuje excelentnými skúsenosťami v technických a terapeutických postupoch (špecializácia na endoskopickú diskektómiu, intradiskálnu terapiu, rádiofrekvenčnú denerváciu, vertebroplastiku pod.). Ako Medical Director EuroPainClinics® sa podieľa okrem iného na tvorbe metodík vzdelávacích programov EuroPainClinics® pre lekárov-špecialistov partnerských pracovísk a ich uvedenie do praxe. Dr Hess pôsobí na partnerských pracoviskách EuroPainClinics® v Košiciach a Bratislave.

Profesijné dráha Dr Hessa je spojená s bohatou prednáškovou, prezentačnou a publikačnou činnosťou. Svoje odborné znalosti odovzdáva pravidelne na prestížnych medzinárodných kongresoch, sympóziách a vzdelávacích wokrshopoch. Je hlavným inštruktorom medzinárodnej Spoločnosti pre intervenčnú liečbu chrbtice (SIS, Spine Intervention Society) v Spojených štátoch a Európe v odbore ortopedickej chirurgie a pokročilých miniinvazívnych techník. Medzinárodná pôsobnosť Dr. Hessa dokladá jeho aktívne členstvo v mnohých organizáciách. Je členom German Interventional Spine Society (v rokoch 2006-2015 prezident), členom German Spine Society, British Pain Society zakladajúcim členom Svetovej federácie miniinvazívnych chirurgických techník na chrbtici (World Federation od Minimal Invasive Spine Surgery and Techniques Societies) a radu ďalších inštitúciách.

03-experts

Zdieľať tento článok priateľom

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia