Poruchy pohybových stereotypov

Pohybové vzory alebo stereotypy, medzi ktoré patrí napr. predklon, otáčanie trupu, hlavy a krku, chôdza, stoj, a i., tvoria základ pohybu. V dôsledku opakovaných pohybov, polôh a pozícií, ktoré človek každodenne a dlhodobo vykonáva, môže dôjsť k strate presnosti pohybu a následne k zmenám zložitých biomechanických a motorických zložiek pohybového systému, ktoré sú príčinou jeho funkčnej poruchy.

Poruchy funkcie pohybového systému sú častou príčinou bolesti a postihnutia tkanív. Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti: bedrovej, krčnej a hrudnej chrbtice, horných aj dolných končatín, panvovej oblasti a i.

Aké sú najčastejšie príčiny porúch pohybových stereotypov?

 • Dlhodobá jednostranná záťaž
 • Preťažovanie a zaťažovanie pohybového aparátu
 • Neprirodzená poloha tela (predklon, záklon, rotácia)

Akú liečbu pri bolesti z dôvodu chybných pohybových stereotypov poskytujeme

Pracoviská EuroPainClinics v rámci komplexného liečebného plánu poskytujú špeciálne funkčné stabilizačné cvičenia „Diagnostika a liečba porúch pohybových stereotypov“. Terapiu vykonáva renomovaný švédsky špecialista na liečbu pohybových porúch a myoskeletálnu medicínu Björn Aasa, MaSci., RPT.

Kedy vám môžeme ponúknuť pomoc?

Ak vás dlhodobo trápi bolesť pohybového aparátu a žiadny typ liečby vám nepriniesol úľavu či zlepšenie a môžete si kladne odpovedať na niektoré z otázok, obráťte sa na špecialistov pracovísk EuroPainClinics.

 • Trpíte viac než 3 mesiace trvajúcou bolesťou pohybového aparátu?
 • Vyskúšali ste dostupné prostriedky liečby ako lieky, gély, masti, avšak bez výsledku?
 • Spôsobuje vašu bolesť chrbta nadmerné či opakované jednostranné zaťažovanie?
 • Máte bolesť v dôsledku jednostranných, opakovaných pohybov pri vašom fyzicky náročnom zamestnaní?
 • Máte bolesť v dôsledku jednostranných, opakovaných pohybov pri vašom sedavom či rutinnom zamestnaní?
 • Venujete sa intenzívne športu a trápi vás bolesť v dôsledku určitých opakovaných pohybov?
 • Absolvovali ste na fyzioterapeutické procedúry, ale nepriniesli vám úľavu?
 • Cvičili a rehabilitovali ste bez zlepšenia bolesti?

Ako sa na terapiu môžete objednať?

Odporúčania na terapiu dávajú špecialisti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a sú podmienené vždy vstupným vyšetrením na pracoviskách EuroPainClinics.

Liečba

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia