Prečo zvoliť miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti chrbta

miniinvazívna a endoskopická liečba bolesti chrbta

Bolesť chrbta znamená pre človeka vždy fyzickú aj psychickú záťaž, ktorá zasahuje do všetkých stránok života. S návštevou špecialistov je preto dobré neváhať. Ak je príčina bolesti včas a správne diagnostikovaná, včasné začatie liečby môže umožniť rýchlejší návrat k bežným aktivitám, zabrániť rozvoju trvalých následkov a prechodu do chronického bolestivého stavu.

Unikátne miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici

Miniinvazívne a endoskopické výkony používané v liečbe bolestí chrbta patrí k tým najpokročilejším v rámci progresívneho odboru tzv. intervenčnej liečby bolesti. Intervenčná liečba bolesti chrbta zahŕňa široké spektrum výkonov, ktoré môžu priniesť prakticky bezprostredne úľavu. Ich prednosťou je šetrnosť a rad ďalších výhod, ktoré prinášajú pacientovi oproti klasickej operácii chrbtice. Liečba je vhodná pre pacientov pred operáciou aj po operácii chrbtice.

Výkony môžeme rozdeliť na diagnosticko-prognostické a miniinvazívne výkony vykonávané v ambulantnom režime a na výkony realizované na operačných sálach – perkutánne (alebo cez kožu vedené) endoskopické výkony.

Miniinvazívny výkon znamená, že pri zákroku sa nevytvára „otvorený prístup“ ako pri klasickej operácii chrbtice. Namiesto toho sa vytvorí jeden chirurgický rez s veľkosťou ôsmych až desiatich milimetrov. Cez túto, obrazne povedané, „kľúčovú dierku“ sa následne do chrbticového alebo epidurálneho priestoru chrbtice k miestu zdroja bolesti zavedú pracovné nástroje vrátane špeciálnej kamery, ktorá prenáša obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovať pod kontrolou videonavigácie.

Ako prebiehajú miniinvazívne a endoskopické výkony

  • Miniinvazívne výkony sa robia pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou mobilného RTG C-ramena, endoskopické výkony pod kontrolou kamery a mobilného RTG C-ramena.
  • Prednosťou miniinvazívneho a endoskopického zákroku je najmä jeho šetrnosť.
  • Pracovné miesto pre výkon (zavedenie kamery a nástrojov) sa vytvára iba jedno, s veľkosťou 8 až 10 mm. Rez sa po ukončení výkonu zašije 1 – 2 stehmi.
  • Pacient leží v priebehu zákroku na bruchu.
  • Pacient je pri výkone v miestnej anestézii, sú podané iba ľahké sedatíva a lieky proti bolesti, len zriedka je nutná krátka celková anestézia.
  • Dĺžka výkonu sa pohybuje podľa typu od 30 do 90 minút.
  • Výkony sa robia bez nutnosti hospitalizácie. Pacient sa po zákroku a odporúčanej dĺžke odpočinku na lôžku (väčšinou počas 120 minút) vracia domov.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Je liečba vhodná pre každého?

Na pracoviskách EuroPainClinics usilujeme každodenne o to, aby sme všetkým našim pacientom umožnili úľavou od bolesti opäť kvalitný a komfortný život v čo najväčšej miere. Každé zmiernenie bolesti je úspechom!

Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Spine). V tomto kontexte zastávame postoj, že

  • nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný,
  • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,
  • nie u každého pacienta znamená neurointervenčný výkon lepší prístup.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia