Obmedzenie prevádzky na pracoviskách EuroPainClinics z dôvodu letných dovoleniek »