Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »